WŁADCZYNIE 750-1000

Cynethryth

Była żoną króla Offy z Mercji i matką jego następcy, Ecgfritha, i (co najmniej) czterech córek: Æthelburh, Eadburgi, Æelfflæd i Æthelswith. Współrządziła z mężem i synem w latach ok. 772-798. Była jedyną anglosaksońską królowa, której wizerunek ukazał się na monetach. Pod jej szczególną opieką znajdowało się opactwo Chertsey. Po śmierci męża w 796 r. stanęła na czele klasztoru w Cookham. Odpowiadała także za kościół w Bedford. Zmarła po 798 r.