MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Cristina Duarte

Urodziła się 02.IX.1962 r. Ekonomiczne studia licencjackie ukończyła na Uniwersytecie Technicznym w Lizbonie w Portugalii. Pracę magisterską (MBA Internacional) obroniła na jednej z uczelni w stanie Arizona w USA. W przeszłości była m.in.: koordynatorką w Unidade de Coordenaçăo de Projecto das Privatizaçőes (UCP), konsultantką w FAO oraz w Afrykańskim Banku Rozwoju (BAD), dyrektorką generalną w Ministerstwie Rozwoju Obszarów Rolniczych i Gospodarki Rybnej oraz wiceprezeską Citibanku w Angoli. 06.IX.2006 r. została ministrem finansów i administracji publicznej.