MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Cristina Maria Fernandes Dias

Urodziła się 17.II.1965 r. na wyspie Świętego Tomasza. W latach 1980-1984 studiowała w Wyższym Instytucie Nauk Rolniczych w Simferopolu na Krymie w byłym ZSRR. Od 1982 do 1987 r. uczyła geografii w szkole średniej. W 1992 r. była sekretarzem projektu CEDEMO (Centrum Studiów Demograficznych). W okresie 1992-1995 była animatorką projektu CLUSA (Liga na rzecz Kooperacji Narodów Zjednoczonych). Od 1996 do 2000 r. była odpowiedzialna za kredyty dla kobiet rozpoczynających własną działalność gospodarczą w ramach projektu organizacji CIDR. W 1998 r. brała udział w elaboracie "Karta Polityczna Rolnictwa" (“Carta Politica Agrícola”). Dwa lata później współtworzyła elaborat "Rozwój Humanitarny na wyspie Świętego Tomasza". W latach 2000-2006 była dyrektorem wykonawczym pozarządowej organizacji “Micondó”. Jest członkinią Forum Kobiet. W 2001 r. uczestniczyła w elaboracie "Narodowa Strategia Redukcji Ubóstwa". W 2005 r. objęła funkcję sekretarza generalnego Organizacji Kobiet w Partii Liberalnej (OMPL). Zasiada w parlamencie z ramienia koalicji Ruch Demokratyczny ,,Siła dla Zmian”/Partia Konwergencji Demokratycznej (MDFM/PCD ). W okresie 21.IV.2006-21.XI.2007 r. była ministrem gospodarki. Na tym stanowisku zastąpiła ją Valdimira Da Silva Tavares. W okresie 2009-2010 była ministrem zasobów naturalnych, energii i środowiska.