WICEPREMIERZY 2001-10

Constance T. Simelane

Oboje jej rodzice byli nauczycielami i ona także poszła tą drogą. Na Uniwersytecie Roosevelta w Chicago w USA zdobyła stopień bakałarza nauk humanistycznych. Na Uniwersytecie Amerykańskim w Waszyngtonie uzyskała magisterium. Studia podyplomowe z zakresu zaawansowanych strategii kupowania (Advanced Purchasing Strategies) odbyła w Izburgu w Austrii. Zdobyła certyfikat z edukacji obywatelskiej w Instytucie Edukacji Obywatelskiej w Waszyngtonie. W Chicago pracowała jako doradczyni (researcher) kredytowa. Potem zatrudniła się w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Po powrocie do suazi była asystentką sekretarki w Kancelarii Premiera, dziennikarką, urzędniczką administracyjną oraz kierowniczką ds. marketingu i sprzedaży. Następnie ponownie opuściła kraj, by pracować w Gospodarczej Komisji ONZ ds. Afryki (EFA) w Addis Abebie. Po powrocie stamtąd została mianowana przez króla senatorem. Od XI.2003 r. była ministrem edukacji. 26.X.2006 r. opuściła ten resort i została pierwszą w historii Suazi kobietą-wicepremierem. Funkcję tę piastowała do 24.X.2008 r.