PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Colette Burgeon

Urodziła się 11.II.1957 r. w Hestre. Z wykształcenia jest nauczycielką. Należy do Partii Socjalistycznej. Od 13.X.1985 r. zasiada w Izbie Reprezentantów. W latach 1991-1995 i 18.V.2003-28.VI.2007 pełniła tam funkcję sekretarza. 28.VI.2007 r., z powodu choroby przewodniczącego-seniora, została p.o. przewodniczącej belgijskiej Izby Reprezentantów - pierwszą kobietą na takim stanowisku w historii swego kraju. Funkcję tę piastowała do 05.VII.2007 r. Od 12.VII.2007 r. jest kwestorem Izby.