MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Clotilde Niragira

Urodziła się w 1966 r. w Karuzi. W 1995 r. ukończyła prawo na Uniwersytecie Burundi. Od XII.1995 do I.2000 r. była wiceprokuratorem w merostwie Bujumbura. W okresie 03.I-10.VIII.2000 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Sądu Apelacyjnego. W okresie 01.IX.2005-14.XI.2007 była ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Od 14.XI.2007 do 29.I.2009 r. piastowała stanowisko ministra służb cywilnych, pracy i zabezpieczenia socjalnego. 29.I.2009 r. objęła stanowisko ministra finansów, gospodarki i współpracy rozwojowej.