WŁADCZYNIE 1081-1100

Clementia de Bourgogne

Urodziła się ok. 1070 r. jako córka Wilhelma I Testardita, hrabiego Bourgogne, i Stefanii von Llongwy. Była siostrą papieża Kaliksta II. Około 1090 r. została żoną Roberta II, hrabiego Flandrii. Jedna trzecia Flandrii była jej posagiem. Z tego związku pochodzili synowie Wilhelm (zmarł młodo) i Baldwin VII. Była regentką Flandrii w latach 1096-1100 w imieniu swego męża, gdy ten przebywał na wyprawie krzyżowej. Przetarła drogi dla reform gregoriańskich we Flandrii i odegrała pewną rolę w wyborze Johannesa von Warnetona na biskupa Therouanne w 1099 r. Jej mąż zmarł 05.X.1111 r. Nowym władcą Flandrii został ich syn, Baldwin VII. Matka była aktywna politycznie w trakcie jego rządów. Po bezpotomnej śmierci Baldwina w 1119 r. popierała roszczenia do Flandrii wysuwane przez Wilhelma z Ypres. Ich przeciwnikiem był Karol Dobry z Danii, który zwyciężył w tej walce. Około 1121 r. poślubiła Gotfryda I, księcia Brabantu i hrabiego Leuven (Löven, Liege). Zmarła w 1133 r.