GUBERNATORKI 1991-1995

Claudia Elena Bello

Urodziła się 21.III.1960 r. Należy do Partii Sprawiedliwości.

11.VII-30.VIII.1989 doradczyni prezydenta Argentyny,
31.VIII.1989-10.IV.1990 podsekretarz stanu ds. młodzieży w Sekretariacie Rozwoju Humanitarnego i Rodziny oraz Ministerstwie Zdrowia i Spraw Społecznych,
01.IX.1989-12.VII.1990 doradczyni prezydenta Argentyny,
1991 pierwsza wiceprzewodnicząca rady miejskiej Buenos Aires,
13.VII.1990-03.III.1991 podsekretarz stanu ds. społecznych w Ministerstwie Zdrowia i Spraw Społecznych,
17.VII.1990-26.VIII.1991 doradczyni prezydenta Argentyny,
04.III-26.VIII.1991 podsekretarz stanu ds. politycznych i praw człowieka w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,
27.VIII.1991-11.VIII.1992 sekretarz stanu ds. stosunków z wspólnotą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,
06.VIII.1992- sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Argentyny,
12.VIII.1992-25.VIII.1993 (inne źródła podają, że pełniła tę funkcję do 03.II.1993 r.) federalna inspektor (p.o. gubernatora) w prowincji Corrientes,
26.VIII.1993-24.VI.1996 sekretarz ds. funkcji publicznych w Kancelarii Prezydenta Argentyny,
26.VIII.1993-10.XII.1999 przewodnicząca Narodowego Instytutu Administracji Publicznej,
25.VI.1996-10.XII.1999 sekretarz ds. funkcji publicznych w kwaterze głównej Rady Ministrów.
1996- pierwsza wiceprzewodnicząca rady miejskiej Buenos Aires.