KOBIETY-PREMIERZY 
MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Claudette Antoine Werleigh

Urodziła się 26.IX.1946 r.

WYKSZTAŁCENIE:

technik laboratoryjny, Franklin School of Science and Art w Filadelfii w USA (1970)

prawo i ekonomia na Universite d'Etat d'Haiti (1978)

kursy z zakresu technik audiowizualnych w edukacji dorosłych w Regionalnym Centrum Edukacji Dorosłych (CREFAL) w Patzcuaro w Meksyku (1974)

kursy z zakresu technik audiowizualnych w edukacji dorosłych w Latynoamerykańskim Instytucie Nauk Oświatowych w (ILCE) w Mexico City (1974)

feministyczna teologia wyzwolenia w Maryknoll School w Nowym Jorku w USA (lato 1988)

Była uczestniczką wielu innych kursów, seminariów, warsztatów i konferencji, które nie zostały tutaj wymienione.

KONSULTACJE:

ocena programu edukacyjnego i medycznego programu pomocowego CPHI (Centro de Promocion Humana Integral) w Dominikanie (1984)

kwestie genderowe w Oxfam's Caribbean

ocena Gospodarzy, Ruchu Papaye (Haiti, 1983)

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH I KARIERA ZAWODOWA:

technik laboratoryjny w Szpitalu Dziecięcym w Filadelfii w USA (1969-1970)

asystentka w Instytucie Fizjologii na Uniwersytecie Fribourga w Szwajcarii (II.1971-VII.1973); uczestniczyła w najważniejszych doświadczeniach laboratoryjnych dotyczących fizjologii oddychania

koordynatorka Programu Alfabetyzacji w Instytucie Edukacji Dorosłych - IDEA Cap-Haitien na Haiti (X.1973-VII.1975) - opracowywała i kierowała kursem nauki czytania i pisania w celu kształcenia przyszłych nauczycieli

sekretarz wykonawcza w Secours Catholique d'Haiti w Port-au-Prince na Haiti (IX.1975-X.1976) - odpowiadała za personel oraz za zarządzanie programami pomocowymi, takimi, jak: program żywnościowy, czy pomoc medyczna

sekretarz generalna "Caritasu Haiti" w w Port-au-Prince na Haiti (X.1976-VI.1987) - odpowiedzialna za kierowanie, szkolenie, reprezentację, łączenie i wdrażanie diecezjalnych "Caritasów"

współzałożycielka i członkini zarządu Instytutu Technologii i Animacji - ITECA Gressier - na Haiti (II.1979-III.1990) - odpowiedzialna za szkolenie robotników rolnych i właścicieli małych farm

koordynatorka "Caritas Internationalis" w regionie karaibskim w Port-au-Prince na Haiti (V.1983-V.1987) - odpowiedzialna za rozszerzenie, wdrażanie i koordynację działalności "Caritasów" w regionie Karaibów

dyrektor wykonawczy Waszyngtońskiego Urzędu ds. Haiti w Washington D.C. w USA (VII.1992-X.1993) - koordynowała działalnością lobbingową na rzecz Haiti w Kongresie oraz w rządzie Stanów Zjednoczonych, odpowiadała za łączność z grupami działającymi na rzecz wyzwolenia Haiti; odpowiadała także za najważniejsze badania oraz analizy naukowe dotyczące ogólnych politycznych, gospodarczych i społecznych problemów Haiti; informowała szerszą opinię, reprezentowała organizację i odpowiadała za kierowanie personelem

dyrektor ds. programów przeobrażania (przemiany) konfliktów w w Instytucie Życia i Pokoju w Uppsali w Szwecji (1999-XI.2007) - odpowiedzialna za działalność terenową skupioną na ułatwianiu i wzmacnianiu lokalnych inicjatyw "budujących pokój" w społeczeństwach targanych przez wojny,

sekretarz generalna Pax Christi International od XI.2007 r.

INNA DZIAŁALNOŚĆ:

praca doradczyni na szczeblu międzynarodowym

ocenianie agencji rozwojowych i programów szkoleniowych

wykłady (otwarte dla publiczności i na uniwersytetach)

CZŁONKOSTWO:

wiceprzewodnicząca Pax Christi International

członkini zarządu Fewer (Forum na rzecz Wczesnego Ostrzegania i Wczesnej Odpowiedzialności [lub Reakcji, Responses])

członek-doradca IUED (Institut Universitaire des Etudes de Developpement) w Genewie w Szwajcarii

członkini "Comité Paritaire Acadie-Haiti" (wspólnego programu Uniwersytetu Moncton w Kanadzie, Uniwersytetu Quisqueya na Haiti oraz Instytutu Edukacji Dorosłych na Haiti)

członkini-założycielka Ligi na rzecz Przyznania Praw (Władzy? Równouprawnienia?) Kobietom (League for Women's Empowerment, Lig Pouvwa Fanm)

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA:

minister spraw społecznych (III-VIII.1990)

szefowa gabinetu w Kancelarii (Urzędzie) Premiera Haiti (III-IX.1991)

minister spraw zagranicznych (IX.1993-XI.1995)

pierwsza w historii kobieta-premier Haiti (07.XI.1995-27.II.1996) - na tym stanowisku starała się wykorzystać doświadczenia zdobyte podczas pracy w Caritasie; szczególny nacisk kładła na przeszkody w edukacji i inne mechanizmy przyczyniające się do powstawania nierówności

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW:

Kreolski i francuski (języki macierzyste). Płynnie mówi po angielsku i hiszpańsku, a także rozumie po portugalsku.

ZAINTERESOWANIA:

Kwestie sprawiedliwości i pokojowe, uczciwy handel, sieć (network), współpraca między Północą a Południem, dialog i wymiana południowo-południowa, środowisko, równość obu płci, prawa człowieka, równouprawnienie (lub przyznanie władzy) kobietom (Empowerment of Women)

PUBLIKACJE:

Terres delaissees… Terres fecondes, Cahiers Entraide Missionnaire, Montreal Canada 1986

Working for Change in Haiti (Praca na rzecz Zmian na Haiti), CIIR, London 1989

Mission to Brazil (Misja do Brazylii), Pax Christi International- CIIR, 1994

The use of Sanctions in Haiti: Assessing the Economic Realities (Użytek z sankcji na Haiti: ocena rzeczywistości gospodarczej), Westview Press, Boulder, Colorado, 1995

Mission to Guatemala, El Salvador and Mexico, (Misja do Gwatemali, Salwadoru i Meksyku), Pax Christi International, 1997

Jest także autorką różnych artykułów dotyczących sytuacji kobiet haitańskich, kwestii rozwojowych oraz społecznej i politycznej sytuacji na Haiti. Pani Werleigh jest mężatką.