MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Claudette J. Watson-Anderson

Od 40. lat mieszka na wyspie Świętego Krzyża. W VI.1975 r. ukończyła tamtejszą główną szkołę średnią. W VI.1982 r. została bakałarzem z wyróżnieniem na Miejskim Uniwersytecie Nowego Jorku. Ma certyfikat księgowości stanu Nowy Jork oraz analogiczny certyfikat Wysp Dziewiczych USA. Później pracowała w księgowości w różnych firmach w sektorze publicznym i prywatnym. Była kontrolerką finansową w Senacie. 14.V.2007 r. została komisarzem finansów w rządzie Wysp Dziewiczych USA.