WŁADCZYNIE 1-500

Chu Suanzi (324-384)

Jej ojciec Chu Pou był urzędnikiem średniego szczebla podczas panowania cesarza Czeng Ti (325-342). Znana ze swej inteligencji Chu Suanzi została wydana za mąż za brata cesarza Sima yue, księcia Wu. Potem oboje małżonkowie zostali obdarzeni tytułem książąt Langye. Cesarz Czeng zdecydował, że następcą tronu będzie jego brat, a nie synowie. W 342 r. ten pierwszy wstąpił na tron jako cesarz Kang Ti. Na początku 343 r. Chu Suanzi została podniesiona do rangi cesarzowej. W tym samym roku urodziła mu jedynego syna, Sima Dana. Kang Ti zmarł już w 343 r., a jego mały syn został cesarzem Mu Ti. Regencję w jego imieniu sprawowała do 357 r. matka. Młody cesarz zmarł jednak już w 361 r., a jego następcą został jego kuzyn Sima Pi, książę Langye, jako cesarz Ai Ti. Na tronie osadziła go cesarzowa Chu Suanzi. W związku z tym, że nowy władca miał już 21 lat nie była ona regentką. Funkcję tę sprawowała w latach 364-365, podczas choroby Ai Ti. W 365 r., po śmierci Ai Ti, na tronie osadziła jego młodszego brata Sim Yi, który przybrał imię Hai-si Kung. Sytuacja polityczna była napięta i w 372 r. cesarzowa zdetronizowała Hai-si Kunga i zastąpiła go jego wujem Sima Yu. Ten został cesarzem Czien Wen Ti i zmarł jeszcze w tym samym roku. Tym razem cesarzowa osadziła na tronie jego młodego syna Sima Yao. Panował on w latach 372-396 jako cesarz Siao Wu Ti. W 372 r. nieformalną regentką w jego imieniu została cesarzowa Chu Suanzi. W okresie 373-376 piastowała już to stanowisko oficjalnie po raz trzeci. Po oddaniu władzy została cesarzową wdową Chongde.