MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Christine Lagarde

Urodziła się 01.I.1956 r. w Paryżu jako Christine Lalouette. Jej rodzice byli nauczycielami akademickimi. Do szkoły średniej uczęszczała w Le Havre (Seine-Maritime). Studiowała w Instytucie Nauk Politycznych oraz w Szkole Prawa przy Uniwersytecie Paris X Nanterre. Ukończyła także studia podyplomowe z prawa pracy, zdobyła magisterium z języka angielskiego oraz posiada dyplom Holton Arms School z Bethesda (USA). W 1981 r. rozpoczęła pracę w firmie prawniczej "Baker and McKenzie". W 1987 r. została tam partnerem, a cztery lata później - partnerem zarządzającym biurem firmy w Paryżu. W 1995 r. weszła do zarządu, a w 1999 r. wybrano ją na jego przewodniczącą. Ponownie stało się tak w 2002 r. W latach 2005-2007 pełniła funkcję ministra ds. handlu zagranicznego w Ministerstwie Gospodarki, Finansów i Przemysłu. 18.V.2007 r. została ministrem rolnictwa. Już 17.VI.2007 r. opuściła to stanowisko, by zostać pierwszą w historii Francji kobietą-ministrem finansów, gospodarki i pracy (zatrudnienia). Jest matką dwóch synów: Pierre'a-Henri i Thomasa.