MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Christina Y. Liu

Jej chińskie imię to Liu Yi-ju. Jest córką Shirley Kuo Wang-jung, byłej minister finansów.

Wykształcenie:

1977 licencjat z nauk politycznych na Tajwańskim Uniwersytecie Państwowym,
1980 magisterium ze studiów menedżerskich na Uniwersytecie Chicagowskim,
1986 doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Chicagowskim.

Potem pracowała m.in. jako wykładowczyni i doradczyni rządu. W latach 2002-2007 zasiadała w parlamencie. 17.VI.2010 r. została przewodniczącą Rady Planowania Gospodarczego i Rozwoju w randze ministra.