WŁADCZYNIE 500-750

Chindok Yo Ju

Była kuzynką i następczynią królowej Sondok Yo Ju. Panowała w latach 647-654. Kontynuowała sojusz swej poprzedniczki z Chinami i wzorowała się na tamtejszych strojach, administracji, literaturze i kulturze z dynastii Tang. Zaczęła używać chińskiego kalendarza. Stłumiła rebelie skierowane przeciwko jej prochińskiej polityce.