SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 2001-

Chawa Isakowna Jewłojewa

Urodziła się 12.IV.1954 r. na terytorium Biełojarska Wiszniewska w rejonie Celinogradzkim w Inguszetii. Mieszka w mieście Magas. Posiada wykształcenie wyższe. Należy do partii "Jedna Rosja". 13.X.2005 r., jako pierwsza kobieta w historii Inguszetii, objęła funkcję pierwszego wicepremiera. W okresie 12-14.III.2008 r., po zdymisjonowaniu Timura Moguszkowa, była pierwszą w historii swego kraju kobietą-p.o. premiera.