WŁADCZYNIE 1300

Cecylia de Comminges

Urodziła się w 1321 r. jako córka Małgorzaty, wicehrabiny Touraine w latach 1304-1311, i Bernarda II de Comminges. W 1335 lub 1336 r. poślubiła Jakuba I, hrabiego Urgell. Ich dziećmi byli Piotr II i Izabela. Cecylia była wicehrabiną Touraine w latach 1339-1350 jako następczyni swego brata Jana. Jakub I został zamordowany 15.XI.1347 r. Cecylia objęła władzę w Urgell jako regentka w imieniu swego syna. Zreorganizowała finanse hrabstwa. Oddała rządy na pewno przed 1363 r., kiedy to Piotr II ożenił się. Zmarła w 1381 lub 1384 r.