PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Carol Ann Marie Bassett

Przez ponad 20. lat pracowała w branży ubezpieczeniowej. Była także kobietą interesu. 10.X.2003 r. gubernator John Vereker mianował ją na niezależną członkinię Senatu. 08.XI.2009 r. została pierwszą w historii Bermudów kobietą na stanowisku przewodniczącej Senatu. Od 1981 r. jej mężem jest Roderick, z którym ma trzech synów i wnuczkę.