SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 1947-1990

Carmen Lawrence

Urodziła się 02.III.1948 r. w Morawa w stanie Australia Zachodnia jako Carmen Mary Lawrence. Była jedną z siedmiorga dzieci. Jej rodzina była bardzo katolicka. Jako młoda kobieta odeszła od katolicyzmu. W wieku sześciu lat została posłana do szkoły. W 1964 r. immatrykulowała się z sześciu przedmiotów w Dominikańskim College'u Kobiecym w stanie Australia Zachodnia. Cztery lata później, z pierwszą lokatą, uzyskała stopień bakałarza z psychologii na Uniwersytecie Australii Zachodniej. Była studentką College'u Świętej Katarzyny. W 1971 r. została opiekunką grupy studentów (tutor) na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Melbourne. Dwa lata później została także wykładowczynią w  Curtain Institute of Technology w Perth. W 1979 r. rozpoczęła wykładać na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Australii Zachodniej. W 1983 r. obroniła tam doktorat z psychologii. W tym samym roku została zatrudniona w Departamencie Zdrowia stanu Australia Zachodnia. Już jako młoda kobieta angażowała się w działalność polityczną. Podczas studiów na Uniwersytecie Australii Zachodniej skutecznie lobbowała na rzecz zniesienia wyborów miss kampusu. Na początku lat 70-ych działała w Kobiecym Lobby Wyborczym w stanie Wiktoria. W 1986 r. dostała się do stanowego Zgromadzenia Ustawodawczego z listy Australijskiej Partii Pracy, której jest członkinią. W 1988 r. została stanowym ministrem zdrowia. W okresie 12.II.1990-16.II.1993 była, jako pierwsza kobieta, premierem stanu Australia Zachodnia. Potem została pierwszą w historii tego stanu kobietą-liderką opozycji. W 1994 r. została członkinią federalnego parlamentu, a od 25.III tego samego roku - ministrem ds. zasobów ludzkich oraz zdrowia, a także ministrem-asystentem premiera ds. statusu kobiet. W tym samym roku argumentowała za przyznaniem kobietom co najmniej 35% miejsc na listach wyborczych partii. Po przegranych przez ALP wyborach z III.1996 r., została mianowana ministrem ds. środowiska, sztuki oraz asystentką lidera opozycji ds. statusu kobiet w Gabinecie Cieni. Stanowiska te zajmowała do IV.1997 r. We IX.2000 r. została ponownie członkinią tego Gabinetu jako minister przemysłu, innowacji i technologii oraz minister ds. statusu kobiet. Rok później objęła tekę ds. Aborygenów i Torres Strait Islander. W 2002 r. zrezygnowała z zasiadania w Gabinecie Cieni z powodu niezgody na kierunek polityki ALP. 14.XI.2003 r. została wybrana na przewodniczącą Australijskiej Partii Pracy. Swoje urzędowanie rozpoczęła 29.I.2004 r. a skończyła 01.I.2005 r. 29.III.2007 r. oznajmiono, że nie będzie się ubiegać o miejsce w federalnym parlamencie w tegorocznych wyborach. Jest niezamężną matką jednego syna.