PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1730-1980

Cai Chang (1900-90)

Urodziła się w Xiangxiang w prowincji Hunan ( w dzisiejszym powiecie Shuangfeng). Studiowała i pracowała we Francji. W 1923 roku wstąpiła do Komunistycznej Partii Chin. W październiku 1934 roku uczestniczyła w sławnym wielkim marszu. Po powstaniu nowych Chin, w 1949 roku, została przewodniczącą Ogólnochińskiego Związku Kobiet I, II, III kadencji i honorową przewodniczącą IV kadencji. Była członkiem KC KPCh VIII, IX, X, XI kadencji, członkiem stałego komitetu OZPL I, II, III kadencji, wiceprzewodniczącą stałego komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych IV i V kadencji.

1928-77 członkini Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin,
1945-49 członkini rządu ludowego,
1949-54 wiceprzewodnicząca Władzy Wykonawczej i Ustawodawczej w Radzie Ministrów,
1975-79 wiceprzewodnicząca
Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych,
1980-81 przewodnicząca 4-ej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych.

W 1976 r. zmarł przewodniczący Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Zhu De i wtedy 21 jego zastępców, w tym Cai Chang, sprawowało jego funkcję jako kolektywna głowa państwa i parlamentu do 1978 r. (konkretnie w okresie 06.VII.1976-05.III.1978). W owym 21-osobowym gronie znajdowały się (oprócz niej) 3 kobiety: Song Qingling, Li Suwen i (od 02.XII.1976 r.) Deng Yingchao, wdowa po premierze Zhou Enlai.Inne źródła podają, że to Song Qingling była tymczasową przewodniczącą.