WŁADCZYNIE 1200

Bourgogne

Urodziła się w 1176 lub 1178 r. jako najstarsze dziecko króla Cypru i Jerozolimy Amalryka II de Lusignan i Eschiwy z Ibelinu. W 1193 r. poślubiła Rajmunda VI z Tuluzy. To bezdzietne małżeństwo zostało później rozwiązane. Drugim mężem księżniczki został Walter z Montbéliard. Król Amalryk II zmarł 01.IV.1205 r. w Akce. Nowym królem Cypru został jego syn i młodszy brat Bourgogne, Hugo I. Regencję w jego imieniu w latach 1205-1210 sprawowali Bourgogne i jej drugi mąż. Księżniczka zmarła w 1210 r.