SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 2001- 

Bomo Ednah Edith Molewa

Urodziła się 23.III.1957 r.

Edukacja:

Ukończyła kurs przywództwa ekonomicznego na rzecz Nowego Millennium i zarządzania administracją w Wharton School of Business w Stanach Zjednoczonych. Ukończyła także kurs przywództwa w Kennedy School of Governance w Stanach Zjednoczonych. Obecnie studiuje na UNISA.

Kariera:

1976-1981 nauczycielka w szkołach średnich w Moloto i Makaunyane,
- w latach 80-ych działała w podziemnych strukturach ruchu wyzwoleńczego,
- członkini Federacji Kobiet Transvaalu,
- była członkinią i wiceprzewodniczącą związku zawodowego SACCAWU,
1987-1989 członkini Regionalnego Komitetu Wykonawczego Kongresu Południowoafrykańskich Związków Zawodowych (COSATU) w prowincji Północny Transvaal,
1992-1994 pracowała w Narodowym Ekonomicznym Instytucie Pracowniczym,
1992-1994 wiceprzewodnicząca Ligi Kobiet Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC) w Garankuwa,
1994-1996 członkini Zgromadzenia Narodowego z ramienia ANC,
1994-1996 przewodnicząca parlamentarnego komitetu ds. handlu i przemysłu (była jedną z pierwszych kobiet piastujących taką funkcję),
1996-1998 minister turystyki, środowiska i konserwacji w rządzie prowincji Północno-Zachodniej,
1998-2000
minister rozwoju gospodarczego i turystyki w rządzie prowincji Północno-Zachodniej,
2000-21.IV.2004
minister rolnictwa, środowiska i konserwacji w rządzie prowincji Północno-Zachodniej,
- jest przewodniczącą Ligi Kobiet ANC w prowincji Północno-Zachodniej,
2003- przewodnicząca Narodowej Rady Wykonawczej Ligi Kobiet ANC,
- jest skarbnikiem ANC w prowincji Północno-Zachodniej,
30.IV.2004-06.V.2009 pierwsza kobieta-premier prowincji Północno-Zachodniej,
11.V.2009-10.XI.2010 federalna minister rozwoju społecznego,
10.XI.2010- minister ds. zasobów wodnych i środowiska.

Pani Molewa jest mężatką i matką 6 dzieci. Jest autorką artykułów dotyczących pracy, ekonomii i edukacji politycznej. Należy zaznaczyć, że po wyborach parlamentarnych z kwietnia 2004 r. kobiety zostały premierami 5 prowincji (spośród 9). Podobnie stało się po wyborach z 2009 r.