PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1991-2000 

Birgitta Dahl

Urodziła się 20.IX.1937 r. w Göteborgu jako córka Svena Dahla, dyrektora szkoły wyższej, i nauczycielki Anny-Brity Axelsson. Szkołę średnią ukończyła w 1956 r. a bakalaureat uzyskała cztery lata później na Uniwersytecie Uppsala. W latach 1964-65 pracowała jako asystentka w Nordyckim Instytucie Afryki, a od 1965 do 1982 r. była urzędniczką w  Swedish International Development Authority (Sida). W latach 1965-67 pracowała w Fundacji Daga Hammarskjölda. Była delegatką do ONZ w 1980 r., 1992 r. i 1993 r. Od 1974 r. do 1979 r. była radną miejską w Uppsali z ramienia Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Pracy (SAP). W latach 1969-2002 była posłanką w Riksdagu zasiadającą w ławach SAP. W latach 1991-94 była członkinią zarządu frakcji parlamentarnej SAP. Od 08.X.1982 r. do 31.XII.1986 r. była ministrem odpowiedzialnym za energię w Ministerstwie Przemysłu oraz, od 13.III. do 31.XII.1986 r., była ministrem odpowiedzialnym za kwestie związane z ochroną środowiska w Ministerstwie Rolnictwa. W latach 1987-89 i 1990-91 była ministrem środowiska. Od 18.IX.1994 do 30.IX.2002 r. piastowała stanowisko talmana (speakera) Riksdagu.