WŁADCZYNIE 316-1

Berenike Syra

Była córką króla Egiptu Ptolemeusza II i królowej Arsinoe I. Latem 252 r. p.n.e. wyszła za mąż za Antiocha II, króla Syrii. Było to małżeństwo o charakterze politycznym. Antioch musiał oddalić swą żonę Laodike, z którą miał syna Seleukosa. Berenike urodziła mu natomiast Antiocha. Antioch II zmarł w 246 r. p.n.e. w Efezie, dokąd przyjechał na zaproszenie swej pierwszej żony Laodiki, która ogłosiła w całym kraju, że przed śmiercią król uznał za swego prawowitego następcę jej dziewiętnastoletniego syna, Seleukosa. Ten jednak został uznany za władcę tylko w Azji Mniejszej, Berenike Syra zaś objęła rządy nad rdzennymi obszarami kraju Seleucydów w imieniu swego syna. Papirus z Gurob mówi o tym, że na jej rozkaz zdobyto Soloię, miasto w Cylicji, i zarekwirowano przeznaczony dla Laodike skarb o wartości 1500 talentów. We wrześniu lub październiku 246 r. p.n.e. została zamordowana wraz z synem przez agentów Seleukosa i Laodiki. W efekcie na Syrię najechał brat Bereniki, król Egiptu Ptolemeusz III. Wybuchła trzecia wojna syryjska ("wojna Bereniki", "wojna laodycejska"), która trwała w latach 246-241 p.n.e.