WŁADCZYNIE 1200

Benedetta

Urodziła się około 1194 r. jako córka Wilhelma I z Cagliari i Adelazji. Na stanowisku sędziego Cagliari i markizy de Massa zastąpiła swego ojca w I lub II.1214 r. Została wyświęcona przez Riccusa, arcybiskupa Cagliari, w obecności wysokiego duchowieństwa i arystokracji. 14.VI.1214 r. jej mężem został Barisone III z Arborei. Został współwładcą u boku żony. Mieli syna Wilhelma. Wraz z arcybiskupem Riccusem, biskupem Sulcis dokonała wielu donacji na rzecz kościołów S. Giorgio di Suelle i Sulcis. W rządzie Benedetty znalazły się miejsca przede wszystkim dla miejscowych. Nowa sędzina nie preferowała Pizańczyków. Republika Pizy była także dyskryminowana pod względem ekonomicznym. W 1215 r. Benedetta popadła w konflikt z tym miastem-państwem. W tym samym roku pojawił się niedaleko Cagliari ze swą armią Lamberto Visconti, sędzia Gallury. Zdobył wzgórze St. Gilla i ufortyfikował je. Benedetta została zmuszona do opuszczenia swej stolicy i schronienia się w głębi kraju. W VI.1216 r. przekazał dar katedrze w Pizie, chcąc zdobyć poparcie wrogiego sobie dotąd miasta. Bezskutecznie, gdyż już w 1217 r. Ubald I Visconti, brat Lamberta, zmusił ją do akceptacji warunków rezygnacji z Cagliari. Sędziostwo otrzymała z powrotem jako lenno od konsula Pizy. Doszło do walk w Cagliari między Sardyńczykami a Pizańczykami. Benedetta i jej mąż sprzymierzyli się przeciwko Pizie z Comitą III z Torres i Republiką Genovy. Sędzina znalazła także wsparcie u papieża Honoriusza III. W II.1217 r. anulował on wybór Pizańczyka Marianusa, wtedy biskupa Suelli, na urząd arcybiskupa Cagliari. Na jego miejsce wyznaczył Ugolino dei Contiego, kardynała-biskupa Ostii i legata apostolskiego na Korsyce i Sardynii. Barisone III zmarł wiosną 1218 r. Ubald I zaproponował owdowiałej Benedetcie związek małżeński z swym bratem Lambertem, niegdysiejszym najeźdźcą Cagliari. Sędzina zgodziła się i para ta wzięła ślub 09.IV.1220 r. Papież jednak natychmiast anulował to małżeństwo. W XII.1224 r. Benedetta odnowiła swą przysięgę składania hołdu Stolicy Apostolskiej, którą reprezentował legat papieski Godfryd. Miała płacić papiestwu roczny trybut dwudziestu ibów srebra i nie wychodzić za nikogo za mąż bez zgody papieża. W 1226 r. doszło do wojny między Benedettą, a Ubaldem II, synem Lamberta Viscontiego. Sędzina wychodziła potem za mąż dwa razy, szukając ochrony przed Ubaldem. Tym razem już za zgodą papieża. W 1227 r. jej trzecim mężem został Enrico di Ceola. Następnym mężem Benedetty został Rinaldo de Glandis ale ten związek został uznany za nieważny. W Cagliari znowu doszło do wybuchu przemocy, co zmusiło Benedettę do ucieczki do zamku Santa Igia, a potem do Massy. Zmarła tam w końcu 1232 r. lub na początku 1233 r. Jej następcą został syn Wilhelm. W jego imieniu rządzili Agnieszka, siostra Benedetty, i jej mąż Marianus z Torres.