WŁADCZYNIE 1200

Beatrycze Bożena Czeska

Urodziła się około 1225 r. jako córka księcia Czech świętego Wacława I i księżnej Kunegundy Szwabskiej. W VI.1243 r. wyszła za mąż za margrabiego Brandenburgii Ottona III. Z tego związku pochodzili: Jan III, Otto V, Otto VI, Kunegunda, Albrecht III i Matylda. W latach 1243-1290 zarządzała swymi bogatymi dobrami w Bautzen i Oberlausitz koło Zgorzelca. Otrzymała je w wianie. Owdowiała 09.X.1267 r. Zmarła 27.V.1290 r. we Wrocławiu.