WŁADCZYNIE 1200

Beatrycze

Była córką Jana, hrabiego Montfort-L'Amauri i Joanny de Châteaudun. W 1249 r., po śmierci ojca, Beatrycze została hrabiną Montfort-L'Amauri. W 1260 r. wyszła za mąż za Roberta IV, hrabiego de Dreux. Z tego związku pochodzili: Maria, Jolanta de Dreux, Jan II (przyszły hrabia de Dreux), Joanna de Dreux (hrabina Braine od 1281 r.), Beatrycze i Robert. Robert IV de Dreux zmarł w 1282 r. Beatrycze zmarła w 1311 r. Jej następczynią została córka Jolanta de Dreux.