WŁADCZYNIE 1150

Beatrycze

Urodziła się w 1161 r. jako córka hrabiego Guigesa V z Albon, delfina Viennois, i Beatrycze z Montferratu. Jej ojciec umarł w 1162 r. i regencję w imieniu dziewczynki objęła babka ojczysta, Klemencja  Burgundzka. Ta z kolei zakończyła życie dwa lata później. W 1164 r. regencję przejęła matka, hrabina Beatrycze z Montferratu. Sprawowała ją aż do 1179 r. W 1164 r. mała Beatrycze wychodzi za mąż za siedmioletniego Albérica Taillefera z Tuluzy. Chłopiec umarł bezpotomnie już w 1183 r. Jeszcze w tym samym roku drugim mężem Beatrycze został książę Hugon III z Burgundii. Mieli troje dzieci: Andrzeja Guigesa VI (przyszłego następcę matki), Mahaut i Annę. Hugon wziął udział w trzeciej wyprawie krzyżowej i zmarł w 1192 r. w Tyrze. W następnym roku Beatrycze wyszła za mąż za Hugona I, pana Coligny-le-Neuf. Mieli dwie córki: Beatrycze i Marię. Około 1202 r. hrabina uczyniła syna Andrzeja delfinem Viennois i hrabią d'Albon. Zmarła 16.XII.1228 r.