WŁADCZYNIE 1100

Beatrix von Schweinfurt

Urodziła się około 1040 r. w rodzinie margrabiego Ottona III Białego i Irmgardy z Turynu. Po śmierci ojca została dziedziczką Schweinfurtu. W 1078 r. wyszła za mąż za hrabiego Henryka II z Hildrizhausen. Ich dziećmi byli:

- Konrad,

- mnich Otto Ślepy,

- Eberhard,

- Beatrix.

Beatrix von Schweinfurt zmarła w 1104 r. Po jej śmierci dziedzicem Schweinfurtu został jej syn Eberhard, biskup Eichstätt.