WŁADCZYNIE 750-1000

Beatrix

Urodziła się około 939 r. jako córka księcia Francji Hugona Wielkiego i Jadwigi Saksońskiej. W 951 r. została zaręczona z Fryderykiem I, późniejszym księciem Lotaryngii Górnej (od. 959 r.). W 954 r. zostali małżeństwem. Z tego związku pochodzili:

Henryk (957-72 - przed 978)

Adalbero II. (962-1005),

Dietrich I. von Bar (972-1027/33).

18.V.978 r. zmarł książę Fryderyk i Beatrix została regentką w imieniu syna, Dietricha I. Udzielała się także politycznie w całych Niemczech. Zasłynęła jako bardzo dobra dyplomatka. Po śmierci cesarza Ottona II, aktywnie wspierała stronnictwo cesarza Ottona III, cesarzowej-matki Teofano i cesarzowej-babki Adelajdy. W VIII.985 r. wraz z nimi i innymi księżnymi i książętami wzięła udział w Metzu w spotkaniu poświęconym pokojowemu uregulowaniu kwestii lotaryńskiej. Ze względu na wybitną rolę kobiet określono je jako "colloquium dominarum". Beatrix sprawowała władzę regencyjną do IV.987 r., kiedy to jej syn stał się pełnoletni. Zmarła 23.IX po 987 r.