PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1991-2000 

Beatrice Rangoni Machiavelli

Urodziła się w Rzymie. Pracowała jako dziennikarka w tygodniku "Trybuna". Członkinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego została w 1982 r. Jest także członkinią kierownictwa włoskiej rady Ruchu Europejskiego. W latach 1977-1986 była sekretarzem narodowym Narodowego Stowarzyszenia Kobiet Zatrudnionych w Przemyśle Elektronicznym (ANDES). Ta feministka i członkini Partii Radykalnej pełniła w okresie 15.X.1998-2000 funkcję przewodniczącej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.