MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH W BYŁYM ZSRR
WICEPREMIERZY W BYŁYM ZSRR

Balzan Bultrikowa

Do 1966 r. była ministrem opieki społecznej. Od 1966 do 1972 r. była wicepremierem odpowiedzialnym za kulturę i ministrem spraw zagranicznych. Pełniła także funkcję ministra edukacji.