WŁADCZYNIE 1300

Bagdad

Urodziła się w 1304 r. jako córka amira al-ulusa Chubana (Cobana) i siostry władcy państwa Ilchanidów, Abu Saida. W 1323 r. poślubiła Hasana Buzurga, przyszłego założyciela dynastii Dżalajrydów w Bagdadzie. Dwa lata później wuj zmusił ich do rozwodu i sam poślubił Bagdad w 1327 r. Szybko uzyskała wpływ na chana, który nadał jej nawet tytuł "Khudawandigar" (suwerenki) lub "Kodavandgar" (wielkiej pani). W latach 1331-1332 była w niełasce z tego powodu, iż oskarżono ją o spiskowanie przeciwko życiu Abu Saida z byłym mężem. W 1333 r. cieszyła się już pełnym zaufaniem władcy. W tym samym roku drugą żoną Abu Saida została jej siostrzenica Dilszad. To bardzo wzburzyło Bagdad. Abu Said zmarł w 1335 r. Jego następca, Arpa, oskarżył Bagdad o otrucie swego męża i kazał zabić ją w 1336 r.