MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI 

Ayşe Dönmezer

Wykształcenie:

1975–1979 bakalaureat z zarządzania biznesem (Business Administration) na Uniwersytecie Hacettepe w Ankarze (Turcja),
1984–1986 
magisterium z gospodarki na Uniwersytecie Vanderbilt w Nashville w stanie Tennessee (USA).

Kariera zawodowa:

1980–1984 asystentka eksperta w Generalnym Dyrektoriacie Finansów Publicznych w Tureckiego Ministerstwie Skarbu Państwa w Ankarze (Turcja),
1986–1990 ekspert w Generalnym Dyrektoriacie Finansów Publicznych w Tureckim Ministerstwie  Skarbu Państwa w Ankarze (Turcja),
1990–1993 doradczyni ds. gospodarczej w ambasadzie Turcji w Bonn (Niemcy),
1993-1995 ekspert w Generalnym Dyrektoriacie Przedsiębiorstw Państwowych w Tureckim Ministerstwie Skarbu Państwa w Ankarze (Turcja),
1995-1996 dyrektor departamentu w Generalnym Dyrektoriacie Przedsiębiorstw Państwowych w Tureckim Ministerstwie Skarbu Państwa w Ankarze (Turcja),
1996–1997 wicedyrektor generalna Generalnego Dyrektoriatu Przedsiębiorstw Państwowych w Tureckim Ministerstwie Skarbu Państwa w Ankarze (Turcja),
1997-1998 członkini komisji audytowej w 2 przedsiębiorstwach państwowych (
Turkish Telecom Company and Baskent Electricity Distribution Company) ,
1998-2000 członkini Rady Dyrektorów w Turkish Telecom Company w Ankarze (Turcja),
1997–1999 dyrektor generalna Generalnego Dyrektoriatu Przedsiębiorstw Państwowych w Tureckim Ministerstwie Skarbu Państwa w Ankarze (Turcja).

Kariera polityczna:

1999–2000 zastępczyni podsekretarza stanu w Tureckim Ministerstwie Skarbu Państwa w Ankarze (Turcja),
I-29.VII.2004 minister gospodarki i turystyki w Republi
ce Tureckiej Cypru Północnego.