WŁADCZYNIE 1200

Aurembiaix

Urodziła się w 1196 r. Była jedynym dzieckiem i dziedziczką hrabiego Urgell Ermengola VIII (1184-1208) i Elwiry z Subirats. W 1206 r. Ermengol poprosił króla Aragonii Piotra I Katolickiego o opiekę nad jego córką. Hrabia zmarł w 1208 r. Kolejną władczynią Urgell została Aurembiaix (zwana też Ermessendą lub Ermessandą). Regencję w jej imieniu sprawowali matka Elwira i król Aragonii Piotr I Katolicki. Po śmierci tego ostatniego w 1213 r. hrabstwo zostało najechane i zajęte przez Guerau IV z Cabrery, kuzyna młodej hrabiny. Ta w 1212 r. wyszła za mąż za Álvaro Péreza de Castro. W 1228 r. doprowadziła do unieważnienia tego związku i odzyskała władzę nad Urgell. Otrzymała pomoc ze strony króla Aragonii Jakuba I Zdobywcy, który został jej konkubentem. W 1229 r. Aurembiaix wyszła za mąż za infanta Piotra, syna króla Portugalii Sancha I Kolonizatora i Dulce Berengarii. Zmarła bezpotomnie w 1231 r.