PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010

Astrid Thors

Urodziła się 06.XI.1957 r. w Helsinkach. W 1983 r. ukończyła studia prawnicze, a w 1986 r. odbyła praktykę w lokalnym sądzie. Posiada także stopień akademicki z języka francuskiego. Mówi także po szwedzku, fińsku, angielsku i niemiecku.

1983-1989 prawniczka w Stowarzyszeniu Szwedzkojęzycznych Farmerów w Finlandii,
1986-1989 polityczna asystentka ministra obrony i ministra sprawiedliwości,
1992-2000 wiceprzewodnicząca Szwedzkiej Partii Ludowej,
1994-1999 dyrektor Szwedzkiego Teatru Młodzieżowego,
1996-2004 członkini Parlamentu Europejskiego,
2000-2005 przewodnicząca fińskiego Unicef-u,
2004- członkini Eduskunty (parlamentu),
2005-22.IV.2007 przewodnicząca Folktinget (Zgromadzenia Szwedzkiego),
17.IV.2007- minister ds. europejskich i integracji.