KANDYDATKI NA WICEPREZYDENTA 2004-

Astha (Ashta) Laxmi Shakya Bohora

Urodziła się w X.1953 r. w Jhonche w Katmandu. Była drugim z ośmiorga dzieci. Pochodziła z bogatej rodziny jubilerskiej. Ukończyła Ratna Rajya Luxmi College. Jeszcze w trakcie studiów pracowała jako nauczycielka. Opuściła dom rodzinny 19.XII.1979 r. Rok później poślubiła komunistę Amrita Kumara Bohara, z którym ma córkę i syna. Należy do Komunistycznej Partii Nepalu-Zjednoczenia Marksistowsko-Leninowskiego (CPN-UML). Od 1999 r. zasiada w Izbie Przedstawicieli. W latach 2004-2005 była ministrem ds. kobiet, dzieci i opieki społecznej. 19.VII.2008 r. była kandydatką swej partii na pierwszego wiceprezydenta Nepalu. Zdobyła 4 głosy. 31.VIII.2008 r. została ministrem przemysłu. Funkcję tę sprawowała do 03.V.2009 r., gdy jej partia wycofała się z ówczesnego rządu.