KANDYDATKI NA PREZYDENTA 2004-

Asha Ahmed Abdalla

Urodziła się w 1958 r. w Ergavo. Jest muzułmanką. Swe wczesne dzieciństwo spędziła w Jemenie, a do Somalii wróciła w końcu lat 60-ych. W tym okresie jej wuj ubiegał się o miejsce w parlamencie, a Asha pomagała mu w kampanii. Miała okazję uczestniczyć w dyskusjach o różnych kwestiach. To właśnie w tym czasie narodziły się jej polityczne ambicje. Dekadę później, studiując na Uniwersytecie Latole w Mogadiszu, spotkała się z efektami konfliktu zbrojnego o prowincję Ogaden (1977–78 konflikt zbrojny Etiopii z Somalią o prowincję  Ogaden, zakończony wyparciem wojsk somalijskich dzięki pomocy ZSRR i wojsk kubańskich. Po nieudanej próbie aneksji Ogadenu (1977) Somalia zerwała z popierającymi Etiopię ZSRR i Kubą (1978) i zmieniła orientację na prozachodnią ). Widziała cierpienie i uczestniczyła w dyskusjach o tym, jak zakończyć konflikt i jak pomóc ofiarom. To właśnie w tym czasie spotkała swego przyszłego męża. Potem pobrali się i wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku zdobyła stopień bakałarza na La Guardia College oraz magistra na tamtejszym uniwersytecie. Była także prezesem Somalijskiej Agencji Pomocowej (Somali Relief Agency) z siedzibą w Waszyngtonie, która także opiekowała się uchodźcami somalijskimi w Stanach Zjednoczonych. W 2000 r. Abdalla, która miała już obywatelstwo amerykańskie, uczestniczyła w konferencji pokojowej Arta. Potem wróciła do Somalii, gdzie została posłanką, a potem ministrem. Oto  CV, jakim posługiwała się podczas prezydenckiej kampanii wyborczej:

EDUKACJA:
 
1978-1979 Cambridge School (uzyskała dyplom z księgowości),
1980-1982 szkoła biznesu (dyplom z rachunkowości oraz zarządzania biznesem),
1982 -1988 LaGuardia College i Uniwersytet Nowojorski (zdobyła tam tytuły bakałarza i magistra) w Stanach Zjednoczonych.

DOŚWIADCZENIE:

III.1984-86 pracowała w Coward Shoes Company w Nowym Jorku,
VI.1987-1990 pracowała w Deloitte Haskin and Sells w World Trade Center w Nowym Jorku,
1990-1992 menedżer ds. importu i eksportu,
1992-1996 prezes US/Somali Relief and Rescue,
VI.1996- 2000 prezes Somali-American Association & Relief Agencies,
1997-2000 nadzorczyni w Zarządzie Mieszkalnictwa w Columbus w stanie Ohio (USA),
VI-VIII.2000 delegatka na konferencję pokojową na rzecz Somalii,
VIII.2000 członkini somalijskiego Zgromadzenia Narodowego (parlamentu),
XI.2001-X.2002 wiceminister pracy, sportu i spraw społecznych,
II-VI.2002 minister stanu,
2002-2003 minister ds. demobilizacji, rozbrojenia, zjednoczenia i opieki nad niepełnosprawnymi. Była delegatką na Somalijską Narodową Konferencję o Pokoju i Pojednaniu,
09.X.2004 kandydatka na prezydenta Somalii (jedne źródła mówią, że się wycofała, inne - że nie) - prezydenta wybierał tymczasowy parlament.

Jest mężatką i matką 3 dzieci. Aktywnie walczy o prawa kobiet.