WICEPREMIERZY 2001-10
MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Arta Agim Dade

Urodziła się 15.III.1953 r. w Tiranie.

1968-72  uczęszczała do językowej szkoły średniej w Tiranie,
1972-75 studia na Wydziale Języków Obcych uniwersytetu w Tiranie,
1975-85 nauczycielka języka angielskiego w Wyższej Szkole Języków Obcych w Tiranie,
1985-97 wykładowczyni języka angielskiego na uniwersytecie w Tiranie,
1991  wstępuje do Albańskiej Partii Socjalistycznej (PSSh), członkini Socjalistycznego Forum kobiet i innych organizacji pozarządowych,
1992  studia podyplomowe w Wielkiej Brytanii oraz wchodzi w skład kierownictwa PSSh,
1993-  członkini Europejskiego Forum Lewicowych Kobiet,
1997-2001  deputowana w parlamencie,
1997-1998  minister kultury, młodzieży i sportu,
1998-2001 wiceprzewodnicząca parlamentarnej komisji spraw zagranicznych, członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, członkini parlamentarnej komisji ds. tymczasowego paktu stabilizacyjnego,
07.VIII.2001-31.VII.2002 minister spraw zagranicznych i wicepremier (nr 3 w rządzie),
31.VII.2002-2003 minister kultury, młodzieży i sportu.

Była także swego czasu sekretarzem ds. zagranicznych w PSSh. Jest matką dwóch synów. Zna trzy języki (oprócz macierzystego): angielski, francuski i włoski.