WŁADCZYNIE 316-1

Arsinoe III

Urodziła się prawdopodobnie między listopadem 246 r. a czerwcem 245 r. p.n.e. jako córka króla Egiptu Ptolemeusza III i królowej Bereniki II. Prawdopodobnie już przy urodzeniu dostała tytuł księżniczki. Pomiędzy 17 października a 15 listopada 220 r. p.n.e. wyszła za mąż za swego brata, króla (od 221 r. p.n.e.) Ptolemeusza IV. Miała z nim jedno dziecko, Ptolemeusza V. W 217 r. p.n.e brała udział w bitwie pod Rapheią. Jedne źródła mówią, że aktywnie uczestniczyła w polityce, a według innych została odsunięta przez swego męża na rzecz jego faworytów. Po jego śmierci w 204 r. p.n.e. została regentką w imieniu syna Ptolemeusza V, ale szybko (w lecie 204 r. p.n.e.) została zamordowana przez faworytów swego męża, Agatoklesa i jego siostrę Agatokleję.