MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Armelle Merceron

Urodziła się 03.V.1950 r. w Papeete. W latach 1977-1979 wykładała ekonomię i zarządzanie w kolegium w Mennais, a od 1979 do 1996 r. - w kolegium w Taaone. Należy do Polinezyjskiego Stowarzyszenia na rzecz Wykształcenia Wyższego (APES). W 1996 r. została członkinią gabinetu Beatrice Vernaudon (prywatnie - swej siostry), ministra ds. solidarności i rodziny. Pracowała tam jako doradczyni techniczna ds. solidarności. W 1998 r. stanęła na czele służb socjalnych. W latach 2001-26.X.2004 była ministrem zdrowia, służb publicznych i decentralizacji administracji. W 2001 r. była także ministrem pracy i dialogu społecznego. W okresie 26.X.2004-2005 pełniła funkcję ministra edukacji, wyższego wykształcenia i badań naukowych. Od 03.VI.2004 r. zasiada w parlamencie Polinezji Francuskiej z ramienia partii Tahoeraa Huiraatira. Od 29.XII.2006 do 18.IX.2007 r. piastowała funkcję ministra finansów i robót publicznych. W okresie 2008-30.XI.2009 była ministrem solidarności, mieszkalnictwa, reform zabezpieczenia społecznego, rodziny i kobiet. Pani Merceron jest mężatką i matką 2 dzieci.