WŁADCZYNIE 1-500

Aelia Ariadna

Urodziła się przed 457 r. jako córka Aelii Weryny i późniejszego cesarza Leona I. W 446 r. została żoną Tarasicodissy, księcia Izaurów. Przybrał on imię Zenon. Miała z nim syna Leona II, który w 475 r. krótko był cesarzem Bizancjum, i córkę Helenę. Wcześniej na swego współwładcę mały cesarz powołał swego ojca. Po jego śmierci Zenon został jedynowładcą. Podczas panowania swego męża Ariadna była postacią o znacznych wpływach politycznych. Zenon zmarł 10.IV.491 r. Tymczasowo władzę objęła cesarzowa Ariadna. Dostojnicy i senatorzy zdecydowali, że nowego władcę wskaże właśnie ona. Jej wybór padł na wysokiego urzędnika dworu Anastazjusza. 11.IV.491 r. odbyła się jego koronacja. 20.V.491 r. poślubił Ariadnę, która zachowała wszystkie swoje przywileje i wpływy. Zmarła w 515 r.