WŁADCZYNIE 316-1

Apame

Była córką Antiocha I Sotera króla syryjskiego i Stratoniki, córki Fili I. Wyszła za mąż za Magasa, namiestnika Cyreny, który w 275 r. p.n.e. proklamował się jej królem. Doszło wtedy do nie rozstrzygniętej wojny z jego przyrodnim bratem, królem Ptolemeuszem II z Egiptu. W wyniku porozumienia pokojowego Berenike II została zaręczona z Ptolemeuszem III Euergetesem I, synem Ptolemeusza II i Arsinoe I. Związek ten miał gwarantować pokój między oboma państwami. Po śmierci Magasa (w 308 r. p.n.e.) do władzy w Cyrenie doszła jego żona Apame, która sprzeciwiała się sojuszowi z Egiptem i małżeństwu swej córki z Ptolemeuszem III. Jako księżniczka syryjska była bliżej związana z koalicją antyegipską i nie życzyła sobie powrotu Cyreny pod panowanie egipskie. Wezwała z Macedonii brata Antygonosa Gonatasa Demetriosa Pięknego i zaproponowała mu rękę córki i rządy nad Cyreną. Ok. 259 r. p.n.e. doprowadziła do małżeństwa Demetriosa z Bereniką. Ten nie pozyskał jednak sympatii Cyrenejczyków i nawiązał romans z teściową. Niespełna piętnastoletnia Berenika postanowiła położyć kres tej sytuacji i stanęła na czele spisku. Przygotowano zasadzkę i Demetrios został zamordowany w łożu Apame. Berenike pozostawiła matkę przy życiu i sama objęła rządy nad Cyreną. W 246 r. p.n.e. poślubiła króla Egiptu, Ptolemeusza III Euergetesa I. Data śmierci Apame nie jest znana.