WŁADCZYNIE 1-500

Antonia Młodsza

Urodziła się 31.I.36 r. p.n.e. jako córka Marka Antoniusza i Oktawii Młodszej. W 16 roku p.n.e. poślubiła Druzusa I -- syna cesarzowej Liwii, żony Augusta, z jej pierwszego małżeństwa, młodszego brata cesarza Tyberiusza (panował w latach 14-37). Będąc matką Germanika i Klaudiusza, babką Kaliguli i prababką Nerona jest przykładem kobiety, która w okresie pryncypatu zajmowała równie prominentną i wpływową pozycję jak mężczyźni (w latach 14-37). W latach 29 do 32 w jej domu wychowywał się późniejszy cesarz Kaligula i między innymi dzięki temu uniknął zagłady, która spotkała jego rodzinę z rąk Tyberiusza i Sejana. Antonia też zdołała przekonać Tyberiusza, że Sejan dąży do objęcia władzy i spowodowała zgubę znienawidzonego dowódcy gwardii pretoriańskiej. Odziedziczyła po ojcu Marku Antoniuszu przywiązanie do Egiptu i wprowadzała do Rzymu hellenistyczny styl królewski. W 37 r., po objęciu władzy przez Kaligulę, otrzymała tytuł Augusty, została kapłanką kultu Augusta i korzystała z wszystkich przywilejów westalek. Nadzorowała krąg książąt i księżnych oraz brała udział w politycznym zachowywaniu granic imperium rzymskiego i spraw państw zależnych. 01.V.37 r. prawdopodobnie została przez Kaligulę zmuszona do popełnienia samobójstwa.