WŁADCZYNIE 1-500

Antonia Gordiana

Była córką cesarza Gordiana I i Fabii Orestilli oraz siostrą cesarza Gordiana II. Wyszła za mąż za nieznanego z imienia senatora i 20.I.225 r. urodziła Marcusa Antoniusa Gordianusa Piusa (późniejszego cesarza Gordiana III). W latach 238-241 rządziła Imperium Rzymskim w jego imieniu jako regentka. Inne źródła nazywają ją Maecią Faustiną.