KOBIETY-PREMIERZY
MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Antonella Mularoni

Urodziła się 27.IX.1961 r. w San Marino.

Wykształcenie:

1982-1983 dyplom ukończenia Szkoły dla Tłumaczy (niemiecki i angielski) w Bolonii,
1986 ukończyła prawo na Uniwersytecie Bolońskim,
1987 uzyskała niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu adwokata i notariusza publicznego.

Kariera zawodowa:

1991-2001 adwokat i notariusz publiczny w San Marino,
IV.1998-IV.2001 członkini zarządu palestry prawników i notariuszy publicznych w San Marino,
01.XI.2001-2008 sędzina w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Działalność na rzecz praw człowieka:

W latach 80. XX w. wchodziła w skład specjalnej komisji ds. równości płci, która doprowadziła do zreformowania sanmarińskiego prawa rodzinnego w IV.1986 r.

Kariera polityczna:

lata 80. XX w. członkini egzekutywy młodzieżówki Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii San Marino,
VII.1986-VI.1987 polityczna sekretarz w Ministerstwie Finansów, Budżetu i Planowania Ekonomicznego,
VI.1987-XII.1990 dyrektor urzędu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zajmującego się stosunkami z Sanmarińczykami mieszkającymi za granicą,
X.1989-XII.1990 zastępczyni stałego przedstawiciela San Marino przy Radzie Europy,
I.1993 członkini-założycielka
Sojuszu Powszechnego Demokratów San Marino na rzecz Republiki,
I-VI.1993 koordynatorka
Sojuszu Powszechnego Demokratów San Marino na rzecz Republiki,
V.1993-III.2001 i 09.XI.2008- członkini Wielkiej Rady Generalnej (parlamentu),
V.1993-III.2001 przewodnicząca frakcji parlamentarnej
Sojuszu Powszechnego Demokratów San Marino na rzecz Republiki,
I.1998-XII.1999 przewodnicząca Zgromadzenia (?),
04.XII.2008-
sekretarz stanu do spraw politycznych i zagranicznych (premier i minister spraw zagranicznych w jednej osobie).

Mówi po włosku, angielsku, niemiecku, francusku i hiszpańsku.