MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Antoinette Batumubwira

Urodziła się 23.V.1956 r. w Burundi. Pochodzi z plemienia Tutsi. Posiada stopień magistra informacji i komunikacji. W X.1989 r. weszła w skład inicjatywnej grupy intelektualistów dążących do utworzenia Ligi Praw Człowieka w Burundi. Udało im się to dopiero 06.II.1991 r. Pani Batumubwira w 1994 r. podczas wojny domowej między plemionami Tutsi a Hutu, udała się na wygnanie do Republiki Południowej Afryki. Do Vantaa w Finlandii przybyła około 2003 r. Uczęszczała na pięciomiesięczny kurs języka fińskiego oraz ukończyła 3-tygodniowe szkolenie w Centrum Zatrudnienia i Rozwoju Gospodarczego Uudenmaa. Po szkolenia zaczęła tam pracować jako urzędniczka odpowiedzialna za planowanie. Podczas swego 10-miesięcznego kontraktu badała procesy integracyjne imigrantów w praktyce na poziomie municypalnym oraz w lokalnych urzędach zatrudnienia. Analizowała także miejski program integracyjny w Helsinkach. Jej praca pt. "The route towards integration: the share of every one” (Droga w kierunku integracji: udział każdego) została opublikowana 30.IX.2004 r. Jest członkinią Narodowej Rady na rzecz Obrony Demokracji – Siły na rzecz Obrony Demokracji (CNDD-FDD). 01.IX.2005 r. Antoinette Batumubwira została ministrem spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej - pierwszą kobietą na tym stanowisku w historii Burundi. Stanowisko to należy do najbardziej wpływowych w burundyjskiej polityce. Oprócz niej do 20-osobowego rządu weszło jeszcze 6 kobiet (35%). Jest to rekord w historii Burundi. Wcześniej, 16.VIII, Immaculée Nahayo została wybrana na pierwszą przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego, a Alice Nzomukunda została 30.VIII pierwszą kobietą-wiceprezydentem. W obu izbach burundyjskiego parlamentu (Zgromadzeniu Narodowym i Senacie) kobiety muszą stanowić co najmniej 30% członków - zgodnie z konstytucją. Wśród 17-u nowych gubernatorów w prowincjach 4 jest płci żeńskiej. To także rekord w historii kraju. 31.I.2008 r. wycofała się z walki o fotel szefowej Komisji (Unii) Afrykańskiej. 29.I.2009 r. przestała szefować dyplomacji. Antoinette Batumubwira jest mężatką (jej mężem jest Jean-Marie Ngendahayo - były szef dyplomacji i były minister spraw wewnętrznych) i matką dwóch córek.