WŁADCZYNIE 750-1000

Anthousa

Urodziła się 25.I.750 r. jako córka bizantyńskiego cesarza Konstantyna V Kopronima i Eudokii Melisseny. Gdy dorosła była bardzo pobożna i odmawiała zamążpójścia. Po śmierci ojca w 775 r. poświęciła się na rzecz ubogich i sierot. W 780 r. cesarzowa Irena poprosiła ją o to, by została współregentką Cesarstwa u jej boku, ale Anthousa odmówiła. Potem wycofała się do klasztoru Homonoia, gdzie zmarła w 801 r.