GUBERNATORKI 1500
WŁADCZYNIE 1500

Anne Meinstrup

Znana również jako Anne Holgers. Urodziła się w 1475 r. jako córka Henryka Meinstrupa i Małgorzaty Christiansdatter Daa. Jej pierwszym mężem był Holger Eriksen Rosenkrantz til Boller (zmarł w 1496 r.), a drugim - Jørgen Ahlefeldt til Søgaard i Sønderjylland, który zginął w bitwie w 1500 r. Po tym wydarzeniu Anne stała się samodzielna i sama mogła zarządzać swymi posiadłościami odziedziczonymi po rodzicach. W 1507 r. objęła jako zabezpieczenie hrabstwo (fief) Højstrup i została lensmandem (szeryfem hrabstwa). Szeryfem hrabstw Højstrup i Everdrup była w latach 1507-1518 i 1523-1535. W latach 1503-1517 była Hofmesterinde (ochmistrzynią dworu) królowych Danii Krystyny Saksońskiej i Elżbiety Habsburskiej. W latach 1517-1522 przebywała na północy Niemiec, ponieważ odnosiła się krytycznie do związku króla Danii Chrystiana II z Dyveke Sigbritsdatter. Po tym, gdy wypłynął on z Danii, wróciła do kraju i w okresie 1526-1533 piastowała stanowisko ochmistrzni dworu królowej Zofii Pomorskiej. Była bardzo wpływową politycznie osobą w Danii. Plotkowano w 1511 r., że miała romans z jednym z dworzan. W latach 1534-1536, podczas Grevens Fejde (Wojny Hrabstw), popierała hrabiego Krzysztofa Oldenburskiego, który w 1534 r. podarował jej hrabstwa Højstrup, Sæbygaard i Løve Herred  Jej syn, Holger Holgersen Rosenkrantz, stał po przeciwnej stronie i był zwolennikiem późniejszego króla Danii Chrystiana III. Holger zginął w bitwie w 1534 r. 20.I.1535 r. odbyło się, zwołane przez hrabiego Krzysztofa, spotkanie przy "zgromadzeniu w Ringsted", gdzie Anne, po wygłoszeniu płomiennej mowy, została zlinczowana przez żołnierzy hrabiego. Jej mordercy zostali osądzeni i straceni w 1536 r.