PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010 

Anne-Marie Sigmund

Urodziła się 11.VIII.1941 r. w Bratysławie. W latach 1959-1963 studiowała prawo na Uniwersytecie Wiedeńskim. W 1963 r. uzyskała stopień doktora praw. Potem pracowała w sądzie a w latach 1964-1970 praktykowała w różnych firmach prawniczych. W tym czasie opublikowała monografie z zakresu prawa i socjologii (m.in. "Kobiety w austriackim systemie prawnym" z 1965 r.). Potem rozpoczęła pracę w biznesie. W 1970 r. została dyrektorem firmy reklamowej i public relations. W 1974 r. założyła swą własną firmę zajmującą się public relations i komunikacją. Kierowała nią do 1991 r. W tym czasie zaczęła udzielać się w ciałach przedstawicielskich wolnych zawodów. W latach 1979-2001 była sekretarzem generalnym Austriackiego Federalnego Komitetu Wolnych Zawodów. Podczas okresu przygotowawczego do włączenia Austrii do Unii Europejskiej była konsultantką rządu przy tworzeniu Międzyministerialnej Grupy Roboczej ds. Integracji Europejskiej. W 1995 r. została członkinią Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Unii Europejskiej a 26.X.2004 r. została jego przewodniczącą. Funkcję tę pełniła do 2005 r. Jej hobby są muzyka i przyroda.