WŁADCZYNIE 1350

Anna z Owernii

Urodziła się w 1358 r. jako córka córkę Berauda II, delfina Owernii, i Joanny de Forez. 19.VIII.1371 r. poślubiła Ludwika II, księcia Burbonii. Ich dziećmi byli: Katarzyna, Jan I, Ludwik i Izabela. W 1372 r., po bezpotomnej śmierci swego wuja Jana II i krótkich rządach babki macierzystej Joanny de Clermont, Anna została panującą hrabiną Lyonnais i Forez. Owdowiała w 1410 r. Zmarła w 1417 r. w Cleppé. Pochowano ją w opactwie w Souvigny.